Petra Buffetskap

Buffetskapet blir levert med 2 glass dører, med en glashylle, 4 skuffer, 1 tredør og en trehylle.
På de siste bilder ses et dobbelt buffetskap.
Buffetskapet leveres i bøg eller eg.
Behandling: ubehandlet, såpe, olje, hvitolje, antikk grå olje, lak og beis.
Bredde 95 cm
Dybde 40 cm
Høyde 134 cm